0. ročník 2010

V roku 2010 sa uskutočnil, pilotný (nultý) ročník Podzámockej miniligy v stolnom tenise.

 

Súťažili  dvojčlenné družstvá. Celkovo sa zúčastnilo 7 družstiev .

  •  Badárovci                          

  •  Bulvasovci                        

  •  Harezníkovci                     

  •  Bajo,Brisuda                    

  •  Kytašovci                           

  •  Káčer, Straka                       

  •  Garabáš, Mikuláš

Hracia miestnosť bola v budove bývalej škôlky. Hralo sa vždy v nedeľu, kedy sa  odohralo kompletné kolo.

 

Konečné výsledky:

1.miesto – družstvo Bulvasovci

2.miesto – družstvo Káčer, Straka

3.miesto – družstvo Badárovci